Имаме удоволствието да Ви уведомим, че вече можем да предложим новата емисия на лимитиран продукт Застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт.

Това е лимитиран животозастрахователен продукт с инвестиционен компонент

Емитент:  Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Jersey, JE4 8PX

Гарант: Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA

Срок: 10 години

Валута: USD

Базови активи: Facebook, Inc., Alphabet Inc. – Class A (Google), Amazon.com, Inc., Apple Inc. 

Гаранция на капитала: 100% в края на периода

Отчитане на доходността: Годишно

Доходност: 5,5% на година под условие

Максимална доходност: 55% общо за срока на договора

Застрахователно покритие: Смърт от злополука

Възможност за обратно откупуване: Да

 • Покритие на смърт при злополука – застрахователната сума плюс изплащане на резерва, включващ кумулираните лихвени купони
 • Смърт от заболяване – изплащане на резерва, включващ кумулираните лихвени купони
 • Доживяване – 100% внесената премия плюс кумулираните лихвени купони
 • Данъчно облекчение на Застраховка Живот на физическо лице
 • Застраховката „Живот” е несеквестируема и не може да служи за удовлетворяване на други кредитори.
 • Откуп – такси за предсрочно откупуване на полицата:

до 1 година след издаване 4%; до 2 години 4%; до 3 години 3%; до 4 години 3%; до 5 години 2%; до 6 години 2%; до 7 години 1%; до 8 години 1%; до 9 години 0%; до 10 години 0%;

 • Сертификат с гарант с инвестиционен кредитен рейтинг и условна купонна лихва от 5.5%, изплащана кумулативно в края на периода.
 • Условие за изплащане на купон: на датата на наблюдение всяка една от цените на акциите на Google, Facebook, Amazon и Apple да надвишават или да са равни на цените им към 26/05/2021.
 • Гаранция за запазване на инвестирания капитал – на падежа се изплаща минимум 100% от покупната цена на полицата.
 • Минимален номинал: USD 1000

 

БАЗОВ АКТИВ

 • Сертификат на Goldman Sachs Group, Inc.
 • Издател е Goldman Sachs Finance Corp International Ltd, Jersey, JE4 8PX
 • Гарант е Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA.
 • Матуритет: 10 години
 • Кредитен рейтинг на гаранта: A2 (Moody’s) / BBB+ (Standard & Poor’s) / A (Fitch).
 • Една от най – старите инвестиционни банки в света.
 • Нисък инвестиционен риск (Риск индикатор 2 от 7)

 

СТРАЙК ЦЕНИ НА 26/05/2021

Към датата на издаване на инструмента са фиксирани следните страйк цени, валидни за целия живот на полицата.

FB = 327.66

GOOGL = 2380.31

AMZN = 3265.16

AAPL = 126.85

 

Вярваме, че предложените от нас застрахователни решения ще Ви бъдат от полза.

Повече информация за продукта и други застраховки на контактната ни форма или на 0886776566.