Застраховка на дома

Застраховка на дома

Застраховката осигурява защита от: Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети; Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при...

Доброволната застраховка АВТОКАСКО е договор, според който застрахователната компания изплаща обезщетение в случай на частични щети на МПС, неговата пълна загуба или кражба. В зависимост от това какви видове рискове се покриват Автокаското е пълно или частично. За...
ПРОМОЦИЯ!!! ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

ПРОМОЦИЯ!!! ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Предимството на тази застраховка е: Договорен лимит- Сами избирате лимита, до който застрахователят да изплаща обезщетения в случай на застрахователно събитие. Без оглед, без опис- Не се изисква оглед на жилището, нито опис на движимото имущество. Към тази застраховка...
ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

  Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица при следните рискове: Основни рискове: Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване Разниски за спешно дентално...