Застрахователен брокер, на който да се доверите

Всички застраховки
на едно място

КАРОЛ СТАНДАРТ

Защитаваме вашите интереси от 2002 година.

ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР
СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ
НЕОСПОРИМО КАЧЕСТВО

Автомобилни застраховки

Допълнително здравно застраховане

Отговорности на превозвача

Имуществени застраховки

Туристически застраховки

Селскостопански застраховки

Финансов риск и гаранции

Застраховка Живот и злополука

Отговорности

Кибер застраховки

Специални оферти

МЕСЕЦ НА ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Бъди подготвен. Намали риска!

Преференциални условие, лично отношение

Оферти специално за ВАС

Като застрахователен брокер предлагаме продуктите на всички застрахователни компании и пенсионноосигурителни фондове в България. Натрупания опит през годините ни дава възможност за професионален подход към всички наши клиенти. Като експерти в сферата на застраховането и финансовите услуги, ние ще ви помагаме да се ориентирате най-адекватно сред съществуващите застрахователни продукти и осигурителни схеми или създаване на такива, за да защитим напълно Вашите интереси.

Застраховка на дома
Застраховка на дома

Застраховката осигурява защита от: Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети; Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при...

Доброволната застраховка АВТОКАСКО е договор, според който застрахователната компания изплаща обезщетение в случай на частични щети на МПС, неговата пълна загуба или кражба. В зависимост от това какви видове рискове се покриват Автокаското е пълно или частично. За...