ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

  Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица при следните рискове: Основни рискове: Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване Разниски за спешно дентално...
Помощ при пътуване в България

Помощ при пътуване в България

Какъв е този вид застраховка?   По тази застраховка се възстановяват разходи, изплащат се суми и се осигурява непосредствена помощ (асистънс) на застрахованите лица. Предмет на застраховката са животът, здравето и работоспособността на физически лица при пътуване или...
Предложение за застраховка „Домашно имущество“

Предложение за застраховка „Домашно имущество“

За хората, които обичат да живеят спокойно без да се притесняват от непредвидени разходи вследствие на нежелано събитие. Можем да планираме разходите си със сключване на застраховка Имущество. Застраховайки своето домашно имущество (апартамент, къща, второстепенна...
Застраховка „Живот“, свързана със лимитиран, структуриран инвестиционен продукт.

Застраховка „Живот“, свързана със лимитиран, структуриран инвестиционен продукт.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че вече можем да предложим новата емисия на лимитиран продукт Застраховка „Живот“, свързана със структуриран инвестиционен продукт. Това е лимитиран животозастрахователен продукт с инвестиционен компонент Емитент:  Goldman Sachs...
През различните етапи от живота имаме нужда от различни застраховки

През различните етапи от живота имаме нужда от различни застраховки

Защо да сключа застраховка? Каква застраховка да сключа? Какви предимства ми дава застраховката? Предимствата са следните: Най-важното е спокойствието на духа. Да правиш най-доброто, на което си способен, без да мислиш за независещите от теб неща, е богатство....