Застраховката осигурява защита от:

  • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;
  • Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;
  • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);
  • Земетресение;
  • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);
  • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;
  • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;
  • Случайно счупване на стъкла и витрини;