ЗАСТРАХОВКАТА ПОКРИВА

 

Пожар

Наводнение

Мълния

Експлозия

Имплозия

Падане на летателен апарат, негови части или товар

Буря

Пороен дъжд

Градушка

Замръзване

Тежест при естествено натрупване на сняг и лед

Удар от пътно превозно средство

Свличане и срутване на земни пластове   и действие на подпочвени води

Земетресение

Разходи за разчистване на последиците от застрахователно събитие

Злоумишлени действия, вкл. Палеж

Изтичане на вода и пара

Кражба чрез взлом

Кражба чрез техническо средство

Грабеж

Счупване на стъкла

Късо съединение и токов удар

Гражданска отговорност към трети лица

Разходи за временно настаняване

Смърт или изчезване на домашен любимец, с включен медицински преглед / с лимит 100 лева/

Кражба и загуба на лични документи – спешно издаване на лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС