Застрахователен брокер, на който да се доверите

Всички застраховки
на едно място

КАРОЛ СТАНДАРТ

Защитаваме вашите интереси от 2002 година.

ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР
СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНОСТ
НЕОСПОРИМО КАЧЕСТВО

Автомобилни застраховки

Допълнително здравно застраховане

Отговорности на превозвача

Имуществени застраховки

Туристически застраховки

Селскостопански застраховки

Финансов риск и гаранции

Застраховка Живот и злополука

Отговорности

Кибер застраховки

Специални оферти

МЕСЕЦ НА ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ

Бъди подготвен. Намали риска!

Преференциални условие, лично отношение

Оферти специално за ВАС

Като застрахователен брокер предлагаме продуктите на всички застрахователни компании и пенсионноосигурителни фондове в България. Натрупания опит през годините ни дава възможност за професионален подход към всички наши клиенти. Като експерти в сферата на застраховането и финансовите услуги, ние ще ви помагаме да се ориентирате най-адекватно сред съществуващите застрахователни продукти и осигурителни схеми или създаване на такива, за да защитим напълно Вашите интереси.

Доброволната застраховка АВТОКАСКО е договор, според който застрахователната компания изплаща обезщетение в случай на частични щети на МПС, неговата пълна загуба или кражба. В зависимост от това какви видове рискове се покриват Автокаското е пълно или частично. За...

ПРОМОЦИЯ!!! ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО
ПРОМОЦИЯ!!! ЗАСТРАХОВКА ДОМАШНО ИМУЩЕСТВО

Предимството на тази застраховка е: Договорен лимит- Сами избирате лимита, до който застрахователят да изплаща обезщетения в случай на застрахователно събитие. Без оглед, без опис- Не се изисква оглед на жилището, нито опис на движимото имущество. Към тази застраховка...

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА
ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

  Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица при следните рискове: Основни рискове: Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване Разниски за спешно дентално...