Фермерите могат да кандидатстват за съфинансиране на застрахователни премии

Фермерите могат да кандидатстват за съфинансиране на застрахователни премии

Финансовият ресурс, отделен за целта е, 5 млн лева Всеки земеделски стопанин може да кандидатства за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска си продукция. Финансовият ресурс, отделен за целта е, 5 млн лв , а за пръв път тази...