ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА

  Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица при следните рискове: Основни рискове: Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване Разниски за спешно дентално...
Помощ при пътуване в България

Помощ при пътуване в България

Какъв е този вид застраховка?   По тази застраховка се възстановяват разходи, изплащат се суми и се осигурява непосредствена помощ (асистънс) на застрахованите лица. Предмет на застраховката са животът, здравето и работоспособността на физически лица при пътуване или...
Застраховка “Отмяна на пътуване”

Застраховка “Отмяна на пътуване”

Колкото и сигурна да е една резервация винаги може да възникне нещо непредвидено, което да я провали. Може да си възстановим направените разходи по резервации, самолетни билети и други разходи свързани с нашата почивка ако предварително сме били предвидливи и сме...
Нов продукт „Туристическа застраховка“

Нов продукт „Туристическа застраховка“

Тази застраховка е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, по време на туристически пътувания и престой с цел туризъм на територията на Република България, като е възможно сключване на индивидуални и групови полици. По нея могат да се...