BEST DOCTORS – здравна застраховка

Какво осигурява застраховката?

Покриване на разходите за лечение до 1 млн. евро за една застрахователна година и до 2 млн. евро за целия период

 • Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят
 • Второ лекарско мнение по поставена диагноза за включените в покритието заболявания
 • Организиране на пътуването и настаняването в чуждестранна болница
 • Извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област, в цял свят
 • Покриване на разходите за пътуване и настаняване на застрахования и един придружител

 

Покрити рискове
 • Злокачествено новообразувание
 • Байпас на коронарната артерия
 • Смяна на сърдечна клапа
 • Неврохирургия
 • Трансплантация на органи от живи донори
 • Трансплантация на костен мозък
Предимства на застраховката
 • Осигурява достъп до най-добрите медицински експерти в цял свят
 • Възможност за потвърждаване на диагноза и лечение от най-добрите медицински експерти в света
 • Лечение в най-добрите международни болници
 • Финансово достъпен продукт за здравето на цялото семейство
 • Бърза, лесна и удобна процедура при предявяване на претенция
 • Улеснена процедура по сключване на застраховката