Защо да сключа застраховка?

Каква застраховка да сключа?

Какви предимства ми дава застраховката?

Предимствата са следните:

  1. Най-важното е спокойствието на духа.
    • Да правиш най-доброто, на което си способен, без да мислиш за независещите от теб неща, е богатство.
  2. Финансовата компенсация за претърпените загуби.
    • Когато не мислят за пари, хората се възстановяват много по-лесно и бързо от премеждията, които неминуемо живота предлага.
  3. Усещането да държиш живота си в ръце.