Доброволна застраховка срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахованите лица при следните рискове:

Основни рискове:

  • Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване
  • Разниски за спешно дентално лечение

Допълнителни рискове:

  • Спасителни разноски
  • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука
  • Дневни пари за болничен престой
  • Лични разходи вследствие злополука или акутно заболяване
  • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж
  • Разходи за откраднати или изгубени документи
  • Гражданска отговорност към трети лица
  • Правна помощ

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ