Тази застраховка е предназначена за физически лица – български и чуждестранни граждани, по време на туристически пътувания и престой с цел туризъм на територията на Република България, като е възможно сключване на индивидуални и групови полици. По нея могат да се застраховат лица на възраст до 85 години. Като лицата над 70 години се застраховат при завишена застрахователна премия. Застраховката може да бъде сключена от физически или юридически лица като застраховащ по полицата. Застрахователят осигурява покритие и обезщетява извършените разходи за настъпили събития вследствие злополуки или заболявания.