Промоция – 45%

(период на промоцията от 01.06.2021 г. до 30.09.2021 г.)

Предимства на застраховката „Защитен дом“:

 • Широко застрахователно покритие, обвързано с индивидуалните потребности на клиента;
 • При сгради в етажна съсобственост в застрахователното покритие се включва и дела на собственика в общите части на сградата;
 • Бърза и улеснена процедура на сключване;
 • Не се изисква опис на застрахованото срещу кражба чрез взлом, кражба с техническо средство и грабеж движимо имущество, ако избраният лимит е до 15 000 лв;
 • Възможност за плащане на премията на вноски;
 • Не се прилага самоучастие на застрахованото лице;
 • Възможност за издаване в полза на трето лице (при банков кредит);
 • Застрахователните обезщетения се определят по възстановителна стойност;
 • Бързо и коректно обслужване при сключване на застраховката и възникване на застрахователно събитие;
 • При вреди, нанесени върху общи части на етажна собственост, застрахователят заплаща на застрахования частта от действителния размер на щетите, съответстваща на притежаваните от застрахования процент идеални части от общите части на сградата;
 • Навременно изплащане на щетите в пълен размер;
 • Отлична презастрахователна програма, която позволява запазване нивото на обслужване и при катастрофични рискове.
  При подновяване през следващи години на полици, сключени при промоционални условия, по които не са регистрирани щети, отстъпките се запазват.

Поискайте индивидуална оферта от застрахователен брокер Карол Стандарт!
📞 0887 30 50 12 📲 0886 77 65 66