Кибер застраховки

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Застрахователно решение за фирми, които събират, съхраняват или обработват лични данни, осигуряващо покритие срещу кибер атаки и физическа кражба на данни.

Тази застраховка осигурява кибер защита на компютърни конфигурации, собственост на фирми, осъществяващи дейност на територията на Република България.

Покрити рискове:

 1. Увреждане, в резултат на проникване в информационните системи на Застрахования от лица, външни за Застрахования, имащи злонамерени действия, с цел увреждане на компютърни конфигурации на Застрахования.
 2. Увреждане, разрушаване, променяне, изопачаване или злоупотребяване с компютърната конфигурация на застрахования.
 3. Неоторизирано използване на компютърната система.
 4. Компрометиране на функциите.
 5. Злоупотреба с права.
 6. Кражба на информация.
 7. Загуба на данни, според произхода на заплахата.
 8. Пробив и неоторизиран достъп до системата.
 9. Неоторизирана промяна на данни.

Защо ни е нужна такава застраховка?

 1. 24/7/365 спешен телефон, при възникнала хакерска атака.
 2. Оперативен център по сигурността.
 3. Специализиран софтуер за мониторинг, за ранно откриване и реакция при инциденти.
 4. Екип от експерти по киберсигурност, които денонощно ще се грижат за Вашата защита.

Ако това е достатъчен мотив да сключите такава застраховка не се колебайте да отправите запитване.