За нас

Ние сме част от групата на Карол Стандарт- лицензиран застрахователен брокер и осигурителен посредник от 2002 година с изградена мрежа от над 90 офиса в България. Благодарение на широкото ни присъствие и като част от финансова група Карол, ние имаме на своя страна изключително ценни познания за финансовия и застрахователния пазар в страната, техните насоки, възможности и рискове. Този опит използваме ежедневно в защита интересите на нашите клиенти.

Като застрахователен брокер предлагаме продуктите на всички застрахователни компании и пенсионноосигурителни фондове в България. Натрупания опит през годините ни дава възможност за професионален подход към всички наши клиенти. Като експерти в сферата на застраховането и финансовите услуги, ние ще ви помагаме да се ориентирате най-адекватно сред съществуващите застрахователни продукти и осигурителни схеми или създаване на такива, за да защитим напълно Вашите интереси.

Защо да изберете нас:

  • Предоставяме на клиента възможност за избор на оптимални условия като договаряме оферти с много различни компании и анализираме техните детайли;
  • Грижата за спазването на падежите е наша – всеки клиент получава информация за предстоящи вноски лично и може да извърши плащането в удобно за него време;
  • Заедно с клиента подготвяме и окомплектоваме всички необходими документи при сключване на полица и ликвидация на щети;
  • Оказваме пълно съдействие при завеждане на претенции за обезщетения и бързото отремонтиране на увреденото имущество;
  • За нашите корпоративни клиенти изготвяме пълен застрахователен одит;
  • Спестяваме Ви време и средства – можете да сключите своята застраховка при най-добри финансови условия без да напускате работното си място;

В дейността си изхождаме преди всичко от Вашите нужди, помагаме Ви да идентифицирате рисковете, съобразяваме се с предпочитанията и финансовите Ви възможности, предлагаме Ви да избирате, но и се осмеляваме да посочим по-доброто решение.

Основните принципи в нашата работа са:

  • Личен подход;
  • Конфиденциалност;
  • Пълно съдействие през целия срок на застраховката;
  • Иновативност;

За нас успех означава изграждане на дългосрочни отношения с нашите клиенти и партньори и се стремим към това всеки път, когато получаваме Вашето доверие. Едновременно с това, името „Карол“ ни задължава да следваме високи стандарти в обслужването и в изпълнението на всички наши договори.